StephBrederode Privacy Verklaring 

Voor je ligt de privacy verklaring van StephBrederode. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door StephBrederode.

 

Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

David Hakkert, VersGemerkt 

 

StephBrederode 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van StephBrederode. StephBrederode is een website design en visueel communicatie bureau dat zich richt op het neerzetten van de merkbeleving van bedrijven en particulieren. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door StephBrederode verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door StephBrederode, neem dan gerust contact op! 

sbrederode@gmail.com | 06 37336515 | Tulpweg 5 | 2241 VM | Wassenaar | Btw. Nr. NL215288245B01| KVK Nr. 57819629

 

StephBrederode is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Steph Brederode. 

 

Gegevens die verwerkt worden

StephBrederode verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door StephBrederode. Deze worden hieronder toegelicht. 

01. het maken van foto's in opdracht.

StephBrederode maakt  (portret)foto's in opdracht. Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites(artistiek belang). Voor publicatie op social media en websites wordt toestemming gevraagd.

02. Het versturen van nieuwsbrieven 

StephBrederode stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van StephBrederode. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

03. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met StephBrederode via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

04. Analytics 

De website van StephBrederode verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 

Ontvangers 

De gegevens die StephBrederode ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

02. Hostnet

De e-mail van StephBrederode wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. 

02. WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van StephBrederode zijn op de servers van WPEngine opgeslagen. 

 

Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door StephBrederode, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

01. In opdracht gemaakte foto’s

StephBrederode bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang StephBrederode je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.

02. Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar sbrederode@gmail.com

03. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met StephBrederode via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

04. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

Cookies
StephBrederode gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die StephBrederode gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan StephBrederode hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door StephBrederode of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar StephBrederode. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van StephBrederode prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

Daarnaast is het domein van StephBrederode ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

Jouw rechten 

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij StephBrederode vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met StephBrederode. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

02. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door StephBrederode. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

03. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij StephBrederode opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient StephBrederode al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

04. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij StephBrederode vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

05. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat StephBrederode niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat StephBrederode jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Plichten 

StephBrederode verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van StephBrederode via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan StephBrederode de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met StephBrederode met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

StephBrederode behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer StephBrederode dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van StephBrederode te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

sbrederode@gmail.com


sbrederode@gmail.com | 06 37336515 | Tulpweg 5 | 2241 VM | Wassenaar | Btw. Nr. NL215288245B01| KVK Nr. 57819629